מצודות על ירמיהו יא טו

<< | מצודות על ירמיהופרק י"א • פסוק ט"ו | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי רעתכי" - בעת תעשי הרעות אז תשמחי ולא תדאג עליהם ומה לי א"כ בהקרבנות ולמה תבואו בבה"מ

"ובשר קדש" - ר"ל הקרבנות שאתה מקריב שמה יעברו ממך כי אינני חפץ בהם

"מה לידידי בביתי" - ישראל שהיו מקדם עם סגולתי מה להם לבוא בבית המקדש לעשות שמה המזמות הרבים מאד 

מצודת ציון

"לידידי" - אהובי

"המזמתה" - ענין מעשה רע כמו זמה היא (ויקרא יח)

"רעתכי" - מלשון רעה

"תעלוזי" - ענין שמחה כמו יעלזו חסידים (תהלים קמט)