מצודות על ירמיהו ב כו

<< מצודות על ירמיהו • פרק ב >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


מצודת דוד

"המה" - המון העם

"וכהניהם" - כהני הבעל

"ונביאיהם" - נביאי הבעל

"כבושת גנב כי ימצא" - כמרבית בושת הגנב אשר היא בעת ימצא שהוא גנב אחר שהיה מוחזק לנאמן כן ירבה בושת בית ישראל בעיני העכו"ם על כי היו מוחזקים לעובדי ה' ונמצאו עובדי כוכבים ככל העמים

מצודת ציון

"הובישו" - מלשון בושה