מצודות על יחזקאל מה ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"והיה להם" - השטח הזה יהיה להם מקום על בתים ומקום מזומן על המקדש

"קדש" - כל השטח הזה הוא קדש מכללות הארץ ויהיה אל הכהנים וגו'

מצודת ציון

"ומקדש" - ענין הזמנה כמו ויקדישו את קדש בגליל (יהושע כ')