מצודות על יחזקאל מג ה


מצודת דוד

"ותשאני רוח" - ממקום עמדי בשער הר הבית

מצודת ציון

"ותשאני" - ענין לקיחה וכן ובתים ונשאו (מיכה ב')