מצודות על יחזקאל מג ב


מצודת דוד

"והארץ האירה מכבודו" - מזיו השכינה נתמלאה הארץ אורה

"כקול מים רבים" - מדמה קול השכינה לקול המים להסביר את האוזן כפי שהורגלה

מצודת ציון

"האירה" - מלשון אורה