<< · מ"ג יחזקאל · מג · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִנֵּה כְּבוֹד אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בָּא מִדֶּרֶךְ הַקָּדִים וְקוֹלוֹ כְּקוֹל מַיִם רַבִּים וְהָאָרֶץ הֵאִירָה מִכְּבֹדוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִנֵּ֗ה כְּבוֹד֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בָּ֖א מִדֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וְקוֹל֗וֹ כְּקוֹל֙ מַ֣יִם רַבִּ֔ים וְהָאָ֖רֶץ הֵאִ֥ירָה מִכְּבֹדֽוֹ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְהָא יְקָר אֱלָהָא דְיִשְׂרָאֵל אִתְגְלֵי מֵאוֹרַח מַדִינְחָא וְקַל מְבָרְכֵי שְׁמֵהּ כְּקַל מַיִין סַגִיאִין וְאַרְעָא נַהֲרַת מִזִיו יְקָרֵהּ:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האירה" - מלשון אורה 

מצודת דוד

"והארץ האירה מכבודו" - מזיו השכינה נתמלאה הארץ אורה

"כקול מים רבים" - מדמה קול השכינה לקול המים להסביר את האוזן כפי שהורגלה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה כבוד אלהי ישראל", ראה התגלות ה' בכבודו מצד שהוא אלהי ישראל, ששם זה מורה על הקשר שי"ל עם ישראל ועל ההשגחה הפרטיית הדבקה עמהם להנהיגם בהנהגת נסיית, ר"ל שראה שיחזור שכינתו עליהם וינוסס נס ליראיו, וכתב הרי"א "שבא מדרך הקדים" כי צד המזרח יתן אומר ודברים על כח ה' ויכלתו, מצד התנועה המזרחית אשר הגלגל היומי מניע כל צבא השמים ממזרח למערב הפך תנועתם העצמית ממערב למזרח, וכמ"ש חז"ל אלמלא קול גלגל חמה נשמע קול המונה של עיר שקול הגלגל ישתיק קול המון עיר המכחישים מציאות ה' כמ"ש בעק"י, "וקולו" ר"ל ואז נתגלה השגחתו לכל, אם לשמע אזן "כי קולו כקול מים רבים" שהוא כל מי המציאות המשמיעים קול כי אדיר במרום ה', אם מצד ראות העין כי "הארץ האירה מכבודו" ע"י התגלות השכינה וכבוד ה' לחוזים ונביאים:

ביאור המילות

"האירה". פעל יוצא, שמן אור הכבוד שהתלבש עליה נעשית כדבר מאיר להאיר לשמים, כענין אשר תנה הודך על השמים כמו שפרשתי שם:
 

<< · מ"ג יחזקאל · מג · ב · >>