מצודות על יחזקאל לו כא

<< מצודות על יחזקאל • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"אשר חללוהו" - ר"ל אשר נתחלל על ידיהם

מצודת ציון

"ואחמול" - מלשון חמלה וחס