מצודות על יחזקאל לג יז

<< מצודות על יחזקאל • פרק לג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


 

מצודת דוד

"ואמרו בני עמך" - ואם יאמרו לא יתכן דרך משפט ה' במה ששופט את האדם לפי מעשיו האחרונים כי יחשבו לומר שמהראוי הוא לחשוב הראשונים עם האחרונים אלו מול אלו ולפיהן יהיה המשפט

"והמה" - באמת החושבים כן דרכם לא יתכן  

מצודת ציון

"יתכן" - מלשון הכנה ומתוקן וכן חותם תכנית (לעיל כח)