מצודות על יחזקאל לג טז

<< מצודות על יחזקאל • פרק לג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


 

מצודת דוד

"משפט" - הואיל ועתה עשה משפט וצדקה לכן יחיה

"אשר חטא" - מאז עד לא שב

"לא תזכרנה לו" - להיות מת על ידם