מצודות על יחזקאל לא ב


מצודת דוד

"ואל המונו" - אל המון עמו

"אל וגו'" - ר"ל אל מי מהמלכים דמית בנפשך ברוב הגודל שיש לך

מצודת ציון

"דמית" - מלשון דמיון והשואה