מצודות על יחזקאל כט יג


מצודת דוד

"מקץ וגו'" - ר"ל מסוף מ' שנה אקבצם ולא בתוך הזמן