מצודות על יחזקאל כט טו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"והמעטתים" - אמעיט אנשיה לבל תמשול בגוים ביד חזקה בכח מרבית אנשי מלחמה

"מן הממלכות" - משאר הממלכות תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על הגוים למשול בהם  

מצודת ציון

"רדות" - ענין ממשלה כמו ורדו בכם (ויקרא כו)