מצודות על יחזקאל כו ו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ובנותיה" - הכפרים הסמוכים לה אשר בשדה יהרוג האויב את אנשיה

מצודת ציון

"ובנותיה" - ר"ל הכפרים וכן עקרון ובנותיה (יהושע טו)