מצודות על יחזקאל ג כז

<< | מצודות על יחזקאלפרק ג' • פסוק כ"ז |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"השומע" - אתה אמור בשמי מי שירצה לשמוע ישמע ומי שיחדל לשמוע יחדל ואין עליך לכופם על השמועה כי בית מרי המה וימרו בך ולא ישמעו אליך אם תרצה לכופם ולכן הנח להם

"ואמרת" - כאשר אשלחך תאמר להם כה אמר ה' ר"ל לא מלבי אני אומר כי אם דבר ה' המה

"ובדברי אותך" - וכשאדבר אני בך לשלחך להתנבאות להם אז אפתח את פיך למהר לדבר צחות עם כי לא תהיה רגיל כ"כ לדבר עם אנשים ליישר דרכם