מצודות על יחזקאל ג יד


מצודת דוד

"ויד ה'" - כח חוזק הנבואה היתה עלי חזקה ללכת אל בני הגולה לנבאות להם

"ואלך" - שם הלכתי במר נפש בחמת רוחי כדרך המיצר ודואג שהוא מלא חימה וכעס ודאגתו היה על כי ראה סלוק השכינה מבית קה"ק

"ורוח נשאתני" - חזר לדבריו לומר הרוח שנשא אותי ממקומו לקח אותי משם אל מקום אחר

מצודת ציון

"בחמת" - מלשון חימה וכעס