מצודות על יואל ג ה

<< | מצודות על יואלפרק ג' • פסוק ה' |
א • ב • ג • ד • ה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי בהר ציון" - ר"ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה' וגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו

"כל אשר יקרא בשם ה' ימלט" - ר"ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו"ם 

מצודת ציון

"פליטה" - ענין הצלה כמו ומפלט לי (שמואל ב כב)

"ובשרידים" - ענין שארית כמו עם שרידי חרב (ירמיהו לא)