מצודות על זכריה יב ד

<< מצודות על זכריה • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


 

מצודת דוד

"אכה בעורון" - נוסף על התמהון אכם בעורון לא יראו אנה ילכו וידלגו על אנשיהם וירמסם אבל בית יהודה שיהיו עמהם במחנה לא יהיו נזוקים מהם כי המקום ישגיח בהם

"ואל בית יהודה" - והבאים לצבא על ירושלים עם הצובאים עליהם אפקח עיני להשגיח בהם שלא יאבדו עם הצובאים הואיל ובאו שלא בטובתם

"בתמהון" - ר"ל יאבדו אבידת הלב כאדם המתמה ומתייאש

"בשגעון" - ר"ל לא ילחמו כסדר תכסיסי המלחמה  

מצודת ציון

"אפקח" - עניין פתיחה כמו פקח עיניך (משלי כ)

"בעורון" - מלשון עור