מצודות על הושע יד ו


מצודת דוד

"יפרח כשושנה" - יעלה פרחי' נעים כשושנה ושרשיו יתפשטו כשרשי עצי לבנון

"אהיה כטל לישראל" - ר"ל לא תפסוק אהבתי מהם כמו שאין הטל נעצר מעולם

מצודת ציון

"כשושנה" - הוא הורד

"ויך" - יאמר כן בדרך השאלה על התפשטות ודוגמתו ומחה על כתף ים כנרת (במדבר לד)ומחה הוא תרגום של מכה

"כלבנון" - שם יער