מצודות על הושע יד ב

<< מצודות על הושע • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"שובה ישראל" - לכן שובה ישראל וגו' כי בעבור עוונך בא לך מכשול הצרה הזאת