מצודות על דברי הימים ב כב יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כב
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"ויהי אתם" - יואש היה עם יהושבעת ובעלה בבית האלהים כי יהוידע בעלה היה כ"ג והתמידו לשבת בבית המקדש