מצודות על דברי הימים ב כב א

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"הבא בערבים" - הבא מערבים אל מחנה פלשתים להלחם ביהורם כמה שכתוב למעלה

מצודת ציון

"בערבים" - הבי"ת הוא במקום מ"ם כמו והנותר בבשר ובלחם (ויקרא ח)ומשפטו מבשר ומלחם