מצודות על דברי הימים ב כב יא

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ב • פסוק י"א | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בת המלך" - בת יהורם היתה אחות אחזיה

"בחדר המטות" - שהיה בבה"מ

"יהוידע הכהן" - יתכן שהוא יוחנן הנזכר בדברי הימים א' (ה) ועיין בסוף מלכים בחשבון הדורות

"כי הוא וגו'" - ולזה חמלה על בנו

"מפני עתליה" - מוסב על ותסתירהו לומר ההסתרה היה מפני עתליה