מצודות על דברי הימים ב י יח

מצודות על דברי הימים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"וישלח" - שלח את העם להחזירם בדברי רכות

"התאמץ וגו'" - כי פחד לנפשו

מצודת ציון

"וירגמו" - כן נקרא השלכת אבנים

"התאמץ" - מלשון אומץ וחוזק