מצודות על דברי הימים ב י ד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"הקשה את עולנו" - לכלכל בני ביתו הרב ומרבית הסוסים ואמרו במשל מעול כבד ההושם על צואר הבהמה

"ועתה" - הואיל ואינך בגודל מעלת אביך אשר באו לראות פניו מאפסי ארץ א"כ מה לך להרבות באנשי בית וסוסים עזוב אותם והקל עולנו