מצודות על דברי הימים ב טז יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק טז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יד • 


מצודת דוד

"וישראל" - כי גם בדברי הימים של מלכי ישראל יסופר מדברי אסא