מצודות על דברי הימים ב טז ז

מצודות על דברי הימים ב • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יד • 


מצודת דוד

"בהשענך" - בעבור השענך על כן נמלט כי היו מעותדים ליפול בידך