מצודות על דברי הימים ב ז כ

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ז >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת דוד

"אשליך" - ר"ל אמאס בם

"למשל" - מחורבן הבית יביאו למשל על חרבנות אחרות  

מצודת ציון

"ונתשתים" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א)

"ולשנינה" - ענין התמדת הדבור כמו ושננתם לבניך (דברים ו)