מצודות על דברי הימים ב ד יג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת דוד

"לשתי השבכות" - לתלותן סביבן כמ"ש במלכים א' (ז)

"לכסות וגו'" - על השבכה יאמר שכסתה על גולות הכותרות אשר על פני העמודים ומעשה הכותרות מפרש במלכים א'  

מצודת ציון

"על פני" - ר"ל בגבהם ועל כי פני האדם הוא בגובהו נקרא הגובה על פני בל' שאלה