מצודות על דברי הימים ב ד יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"והגלות והכתרות" - הגולות של הכותרות

מצודת ציון

"והגלות" - כן יקרא חלק התחתון מן הכותרת על כי מעשהו כספל והוא מלשון וגולה על ראשה (זכריה ד')

"והשבכות" - כן יקרא חלק העליון מן הכותרת על כי מעשהו כעין שבכה ורשת