מצודות על דברי הימים א כח ד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"ויבחר וגו'" - כאומר אולם לא לעון יחשב הדם ההוא ולא נמאסתי בעבור זה מן המלוכה אלא נבחרתי עד עולם כל ימי חיי

"בחר לנגיד" - להיות מלך מזרעו

"בית אבי" - בחר את בית אבי