מצודות על דברי הימים א ח מ

<< | מצודות על דברי הימים אפרק ח' • פסוק מ' |
א • ו • ז • ח • ט • יב • יג • טז • יח • כא • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לז • לח • לט • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מאה וחמשים" - במספר מאה וחמשים