מצודות על דברי הימים א ח כא

מצודות על דברי הימים א • פרק ח
א • ו • ז • ח • ט • יב • יג • טז • יח • כא • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"בני שמעי" - הוא שמע בן אלפעל הנזכר למעלה