מצודות על דברי הימים א ח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנימין" - חזר להזכיר את בנימין לייחס אחריו שאול המלך

"אשבל" - למעלה חשב אחרים וכן יש הרבה שינוים בין זה לזה וכן דרך הספר מה שחיסר כאן גלה במקום אחר ואולם יש דרש בכל זה כמ"ש רז"ל לא ניתן ספר דברי הימים אלא להדרש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה בני אחוד" - יתכן שהוא בלע והיה נקרא בב' השמות

"ויגלום" - הראשים ההם הגלו את יושבי גבע אל מנחת 

מצודת ציון

"ויגלום" - ענין הנוע ממקום למקום ועם הוא בלא שבי כמו וגם גולה אתה למקומך (שמואל ב טו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונעמן וגו'" - עתה מפרש מי ומי מהם אשר הגלום

"ואחיה" - יתכן שהוא אחות הנזכר למעלה כי קרובים הם בלשון

"הוא" - מוסב על גרא לומר כאשר הגלם הוליד את עזא וגו'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושחרים" - גם הוא מבני בנימין ואולי נזכר הוא למעלה בשמו האחר

"בשדה מואב" - בעת שהלך לגור שם

"מן שלחו אתם וגו'" - מן שאמר עומד במקום שנים כאלו אמר מן שלחו אותם ומן חושים ומבערא נשיו והן שמות הנשים האחת שלחו אותם והשנית חושים והג' בערא ואת הוא כמו מן וכן כצאתי את העיר (שמות ט) ומשפטו מן העיר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן חדש אשתו" - היא שלחו אותם שזכר ובשתי השמות נקראה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בנה" - על שמר יאמר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובריעה ושמע" - גם המה מבני אלפעל

"הבריחו" - בהלחמם עמהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני בריעה" - חוזר על כלן מן אחיו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני אלפעל" - יתכן שהיו בני בניו ולא בניו ממש ולזה לא חשבם למעלה עם בניו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני שמעי" - הוא שמע בן אלפעל הנזכר למעלה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני ירוחם" - אולי נזכר למעלה בשמו האחר

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתולדותם ראשים" - היו לראשים לבני תולדות אבותם ועם כי אמר ראשי אבות כפל הדבר לתוספת ביאור

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבי גבעון" - שר של גבעון

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וצור וגו'" - גם המה היו בני אבי גבעון ועמו ישבו בגבעון

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומקלות" - גם הוא בן אבי גבעון וכן נאמר למטה

"ואף המה" - ר"ל אף כי ישבו בגבעון מכל מקום לפעמים ישבו בירושלים נגד אחיהם הנזכרים למעלה ושוה להם

"עם אחיהם" - הוא כפל ענין לתוספת ביאור כי עם הוא כמו נגד 

מצודת ציון

"נגד אחיהם" - שוה לאחיהם כמו ואלכה לנגדך (בראשית לג)ורבים כמוהו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונר" - גם הוא בן אבי גבעון וכן נאמר למטה

"אשבעל" - היא איש בושת שמלך תחת שאול והוא ישוי האמור בשמואל א'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מריב בעל" - הוא מפיבושת

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רפה בנו" - של בענה וכן חושב אחד בן אחד

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכרו" - כן שמו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני עשק אחיו" - שהיה אחיו של אצל

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאה וחמשים" - במספר מאה וחמשים