מצודות על איוב לז ו

<< מצודות על איוב • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"כי לשלג" - אשר לשלג יצוה שיהיה על הארץ והננו רואים אותו בארץ וכן יצוה על גשם מטרות עוזו ר"ל גשם חזק ושוטף וכולם נראים המה לעין כל בעת רדתם

מצודת ציון

"הוא" - כמו היה ובאו הוי"ו והאל"ף במקום היו"ד והה"א