מצודות על איוב לז יג

<< מצודות על איוב • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


 

מצודת דוד

"אם לשבט" - פעם יתהפך להוריד המטר לענוש את הבריות על ידו כי כאשר יחטאו יורד הוא במקום עמק ומצולה והמטר רע להם

"אם לארצו" - פעם יתהפך להוריד המטר לארץ ה' ר"ל אל המקום אשר אנשיו המה לה' הנכנעים אליו אשר המטר נגזר עליהם

"אם לחסד" - פעם יתהפך להוריד המטר לעשות בו עוד חסד נפלא יותר ממה שנגזר והוא כאשר נגזר מתחלה מעט גשמים ולאח"ז הטיבו מעשיהם הנה יפליא חסד להורידם במקום היותר צורך ואינו מאבד טפה לרדת במקום שאין שם צורך

"ימציאהו" - חוזר הוא על כולן ור"ל יזמין ויושיט את המטר לאחת מאלו אם לשבט וגו'  

מצודת ציון

"לשבט" - ענין עונש הפורענות כמו בשבט עברתו (איכה ג)

"ימציאהו" - ענין הזמנה והושטה כמו וכאורח איש ימציאנו (לעיל לד)