מצודות על איוב יט כו


מצודת דוד

"ואחר עורי" - ועכ"ז רבו מכותי עד אחר שבלה עורי שברו גם את העצם הזאת עם כי הייתי רואה אלוה ומשיג אותו בדבר האפשר יותר ממה שאני רואה ומשיג בשרי

מצודת ציון

"נקפו" - ענין שבירה כמו ונקף סבכי היער (ישעיהו י)

"אחזה" - אראה כמו ואתה תחזה (שמות יח)