מצודות על איוב יב יג

<< מצודות על איוב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"עמו" - ובעבור רוב השנים ידעתי א"כ בלעדך שעם ה' תכלית החכמה והגבורה

"לו עצה" - הוא המשכיל לתת עצה ובידו התבונה