מפרשי רש"י על שמות לה יא


| מפרשי רש"י על שמותפרק ל"ה • פסוק י"א |
א • ב • ג • ד • ה • יא • יז • כב • כו • ל • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ל"ה, י"א:

אֶ֨ת־הַמִּשְׁכָּ֔ן אֶֽת־אׇהֳל֖וֹ וְאֶת־מִכְסֵ֑הוּ אֶת־קְרָסָיו֙ וְאֶת־קְרָשָׁ֔יו אֶת־בְּרִיחָ֕ו אֶת־עַמֻּדָ֖יו וְאֶת־אֲדָנָֽיו׃


רש"י

"את המשכן" - יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרוים משכן

"את אהלו" - הוא אהל יריעות עזים העשוי לגג

"ואת מכסהו" - מכסה עורות אילים והתחשים


רש"י מנוקד ומעוצב

אֶת הַמִּשְׁכָּן – יְרִיעוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת הַנִּרְאוֹת בְּתוֹכוֹ קְרוּיִים מִשְׁכָּן.
אֶת אָהֳלוֹ – הִיא אֹהֶל יְרִיעוֹת עִזִּים הֶעָשׂוּי לְגַג.
וְאֶת מִכְסֵהוּ – מִכְסֵה עוֹרוֹת אֵילִים וְהַתְּחָשִׁים.

מפרשי רש"י

[ח] יריעות התחתונות. לא כל המשכן, כמו "ויביאו את המשכן אל משה" (להלן לט, לג) שנאמר על כל המשכן, דכאן לא יתכן, דהא אחריו כתיב "את אהלו ואת מכסיהו", אם כן האי "משכן" לאו כולו, אלא יריעות התחתונות: