מפרשי רש"י על שמות ח כא


| מפרשי רש"י על שמותפרק ח' • פסוק כ"א |
ה • ו • ח • יא • יד • טז • יז • יח • כא • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ח', כ"א:

וַיִּקְרָ֣א פַרְעֹ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֖ה וּֽלְאַהֲרֹ֑ן וַיֹּ֗אמֶר לְכ֛וּ זִבְח֥וּ לֵאלֹֽהֵיכֶ֖ם בָּאָֽרֶץ׃


רש"י

"זבחו לאלהיכם בארץ" - במקומכם ולא תלכו במדבר


רש"י מנוקד ומעוצב

זִבְחוּ לֵאלֹהֵיכֶם בָּאָרֶץ – בִּמְקוֹמְכֶם, וְלֹא תֵּלְכוּ בַּמִּדְבָּר.

מפרשי רש"י

[יג] במקומכם. פירוש שאין "בארץ" בא לומר זבחו בארץ מצרים, ותרחיקו ללכת ג' ימים כמו שאמרתם (לעיל ה, ג), דמאי שנא המקום ההוא מן המקום שהם דרים עליו, בשלמא מה שאומרים "נלכה דרך שלשת ימים במדבר" (שם) יש לומר דלא היו רוצים לזבוח רק במקום מדבר, אבל לזבוח בארץ - מאי הפרש יש בין המקום ההוא ובין המקום הדרים בו - דהיינו ארץ גושן (פסוק יח), ולפיכך פירש "בארץ" רוצה לומר 'במקומכם', ומה שאמר "בארץ" רוצה לומר שלא ילכו: