מפרשי רש"י על דברים כז יז


| מפרשי רש"י על דבריםפרק כ"ז • פסוק י"ז |
ב • ח • יב • יז • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יז) אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן.

רש"י

"מסיג גבול" - מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג אחור


רש"י מנוקד ומעוצב

מַסִּיג גְּבוּל – מַחֲזִירוֹ לַאֲחוֹרָיו וְגוֹנֵב אֶת הַקַּרְקַע, לְשׁוֹן "וְהֻסַּג אָחוֹר" (ישעיהו נט,יד).

מפרשי רש"י

[ח] מחזירו לאחריו. לא שהוא מסירו ממקומו, דהא אין זה כלום, דאפשר שמרבה גבול רעהו אם מסירו לתוך שלו. אלא פירוש "מסיג גבול רעהו" מחזירו לאחוריו, שזה לשון "מסיג", והוא מלשון "נסוגו אחור" (ישעיה מב, יז). וכן פירושו, שהוא מסיג הגבול לאחריו לתוך שדה של חבירו, נמצא שהוא מרבה גבול שלו (רש"י לעיל יט, יד):