מפרשי רש"י על דברים יט כא


<< | מפרשי רש"י על דבריםפרק י"ט • פסוק כ"א |
ג • ו • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כא) וְלֹא תָחוֹס עֵינֶךָ נֶפֶשׁ בְּנֶפֶשׁ עַיִן בְּעַיִן שֵׁן בְּשֵׁן יָד בְּיָד רֶגֶל בְּרָגֶל.

רש"י

"עין בעין" - (ב"ק פד) ממון וכן שן בשן וגו'


רש"י מנוקד ומעוצב

עַיִן בְּעַיִן – מָמוֹן; וְכֵן שֵׁן בְּשֵׁן וְגוֹמֵר (ספרי קצ; ב"ק פ"ד ע"א).

מפרשי רש"י

[יג] עין בעין ממון. דאין לומר ממש, דהרי כבר כתיב (פסוק יט) "ועשיתם לו כאשר זמם", "יד ליד" למה לי, אלא שמע מינה דבר הניתן מיד ליד (בבא קמא דף פד.). ומקשה שם (שם), "רגל ברגל" למה לי, איידי דכתב רחמנא "יד ביד", כתב נמי "רגל ברגל":