מפרשי רש"י על דברים ז י


מפרשי רש"י על דברים • פרק ז >>
ב • ד • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(י) וּמְשַׁלֵּם לְשֹׂנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ לֹא יְאַחֵר לְשֹׂנְאוֹ אֶל פָּנָיו יְשַׁלֶּם לוֹ.

רש"י

"ומשלם לשנאיו אל פניו" - בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא


רש"י מנוקד ומעוצב

וּמְשַׁלֵּם לְשֹׂנְאָיו אֶל פָּנָיו – בְּחַיָּיו מְשַׁלֵּם לוֹ גְּמוּלוֹ הַטּוֹב, כְּדֵי לְהַאֲבִידוֹ מִן הָעוֹלָם הַבָּא (אונקלוס; תרגום יונתן).


מפרשי רש"י

[ה] מחיים משלם לו וכו'. רצה לומר שאין פירושו שהוא משלם לזרעו להאביד, דיש הרבה רשעים מאריך להם הקב"ה ברשעתן יותר מן הצדיקים, שהקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה (יבמות דף קכא:):