מפרשי רש"י על בראשית ח יט


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ח' • פסוק י"ט |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יג • יז • יט • כב • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית ח', י"ט:

כׇּל־הַֽחַיָּ֗ה כׇּל־הָרֶ֙מֶשׂ֙ וְכׇל־הָע֔וֹף כֹּ֖ל רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֑רֶץ לְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔ם יָצְא֖וּ מִן־הַתֵּבָֽה׃


פסוק

(יט) כָּל הַחַיָּה כָּל הָרֶמֶשׂ וְכָל הָעוֹף כֹּל רוֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ לְמִשְׁפְּחֹתֵיהֶם יָצְאוּ מִן הַתֵּבָה.

רש"י

"למשפחתיהם" - קבלו עליהם על מנת לידבק במינן


רש"י מנוקד ומעוצב

לְמִשְׁפְּחֹתֵיהֶם – קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם עַל מְנָת לִדָּבֵק בְּמִינָן.

מפרשי רש"י

[כג] קבלו עליהם וכו'. ולמאן דאמר (ריו"ח, סנהדרין קח.) שלא היו נזקקים לשאינן מינם, רק שבני אדם היו מזקיקין את הבהמה והעוף לשאינן מינן, פרשנו למעלה כיון שהורגלו - הורגלו אף מאליהן. ולא יתכן פירוש הרא"ם כמו שנתבאר למעלה (ו, יב, אות כד):