מפרשי רש"י על במדבר כח יח


| מפרשי רש"י על במדברפרק כ"ח • פסוק י"ח | >>
ב • ג • ה • י • יב • טו • יח • יט • כו • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר כ"ח, י"ח:

בַּיּ֥וֹם הָרִאשׁ֖וֹן מִקְרָא־קֹ֑דֶשׁ כׇּל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ׃


רש"י

"כל מלאכת עבודה" - אפי' מלאכה הצריכה לכם כגון דבר האבד המותרת בחוש"מ אסורה בי"ט


רש"י מנוקד ומעוצב

כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה – אֲפִלּוּ מְלָאכָה הַצְּרִיכָה לָכֶם, כְּגוֹן דָּבָר הָאָבֵד הַמֻּתָּר בְּחֹלוֹ שֶׁל מוֹעֵד, אֲסוּרָה בְּיוֹם טוֹב (ת"כ אמור פרשתא יב,ח).

מפרשי רש"י

[יג] אפילו מלאכה הצריכה לכם כו'. ואם תאמר, מהיכי תיתי לומר דיהא דבר האבוד מותר - עד שצריך הכתוב לאסור. ויש לומר, לכך כתב רחמנא אסורא גבי מלאכת עבודה, כדי לדרוש שההיתר דכתב לך גבי חולו של מועד - דווקא דבר האבוד הוא מותר. דאי כתב 'כל מלאכה' בלבד, הוי ההיתר דכתב רחמנא גבי חולו של מועד - גם כן בכל מלאכה. אבל השתא דכתב איסורא אצל דבר האבוד, ממילא נלמד התירא דחול המועד גם כן בדבר האבוד דוקא, ולא בשאר. עיין בפרשת אמור (ויקרא פכ"ג אות ו), שם מבואר הכל: