מפרשי רש"י על במדבר כח יב


| מפרשי רש"י על במדברפרק כ"ח • פסוק י"ב |
ב • ג • ה • י • יב • טו • יח • יט • כו • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר כ"ח, י"ב:

וּשְׁלֹשָׁ֣ה עֶשְׂרֹנִ֗ים סֹ֤לֶת מִנְחָה֙ בְּלוּלָ֣ה בַשֶּׁ֔מֶן לַפָּ֖ר הָאֶחָ֑ד וּשְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֗ים סֹ֤לֶת מִנְחָה֙ בְּלוּלָ֣ה בַשֶּׁ֔מֶן לָאַ֖יִל הָֽאֶחָֽד׃


רש"י

"ושלשה עשרונים" - כמשפט נסכי פר שכן הן קצובין בפרשת נסכים


רש"י מנוקד ומעוצב

וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים – כְּמִשְׁפַּט נִסְכֵּי פַּר, שֶׁכֵּן הֵן קְצוּבִין בְּפָרָשַׁת נְסָכִים (במדבר טו,ח-י).

מפרשי רש"י

[ט] כמשפט נסכי הפר. פירוש, הא דכתיב "ושלשה עשרונים", דמשמע דבא המנחה לפר, ואינו כמו כן בכל מקום, דאם לא כן, למה הוצרך להאריך ולכתוב "ושלשה עשרונים לפר", לכתוב 'ומנחתו כמשפטו', וזה אינו, דהא מנחת הפר בכל מקום שלשה עשרונים, ולפיכך הא דכתיב "ושלשה עשרונים" למנחה, כאילו כתיב 'ושלשה עשרונים לפר כמשפטו':