פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על תהלים כב כח


(כח-כט) "יזכרו", אמנם גם בכל אפסי ארץ יזכרו זאת מה שאני אומר להם וישובו אל ה' והמאמרים מקבילים, "יזכרו וישובו אל ה' כל אפסי ארץ כי לה' המלוכה, וישתחוו לפניך כל משפחות גוים כי הוא מושל בגוים", כי יש הבדל בין "מלך ומושל", שהמלך הוא בהסכמת העם ובבחירתם כי ראוי לכך, והמושל הוא ביד חזקה, וה' הוא מלך מצד עצמו, כי המלוכה אין מגיע אליו ע"י בחירת העם רק מצד עצמו כי הוא בורא הכל, ועז"א "כי לה' המלוכה" שהיא עצמית לו, וזאת "יזכרו כל אפסי ארץ" שהוא הבורא "וישובו אל ה'", והוא ג"כ "מושל בגוים" ביד חזקה ע"י כחו להעניש אותם ולהחריב גוים וממלכות, ועי"כ "ישתחוו לפניך כל משפחות גוים" שההשתחויה הוא בעל כרחם מצד האימה והפחד:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.