מלבי"ם על ספרא ויקרא חובה פרק יז

פירוש המלבי"ם על פרק זו נמצא בשני דפים שונים.

  • לפירושו על תחילת הפרק ראה כאן.
  • לפירושו על המשך הפרק ראה כאן.