מלבי"ם על משלי ל ו


"אל תוסף על דבריו". לאמר בזה דברים משכלך, "פן יוכיח בך", שיראה לך שאינך יודע אף את עצמך, לדעת איך נבראת, ואת פרטי איבריך וקשורם, וקישור הנפש בגויה, וכ"ש איך תעיז לעלות במעלות לדבר גבוה בבנין העולם הכללי והמצאתו, ועי"כ "ונכזבת", ויתגלה כי שמת כזב מחסך ובדית כזבים ושקרים שאין בם ממש:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.