מלבי"ם על מלאכי ג ז"למימי", מתחיל להוכיחם על שלא הפרישו תרומות ומעשרות, ואמר שכבר "סרתם מחקי מימי אבותיכם" שלא היו זהירים בתרומות ומעשרות, ואני מזהיר אתכם "שובו אלי ואשובה אליכם", כי בעון תו"מ הגשמים נעצרים וחקות שמים תלוים בחקים אלה וכשסרתם מחקי תו"מ הסירותי חקות הגשם והתבואה, ואם תשובו אלי אשוב להוריד הגשמים והברכה:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.