פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על ישעיהו לח יט


"נגד" מ"ש "כי לא שאול תודך", כי רק "חי יודך" על שהוא "חי", ור"ל החי בעבור שהוא חי הוא יודך, ולא הנעדר בשאול יודך בעבור שאינו חי, כי זה אי אפשר משתי פנים.

  • א) כי ההודאה היא רק על טובת החיים ובשאינו חי לא יודה על טובה שלא קבלה,
  • ב) כי הנעדר לא יצוייר שיודה וישבח, וזה פרט במ"ש רק חי יודך, ורק בעבור שהוא חי, (ומגביל נגד כי לא שאול תודך, רק בעבור שהוא חי, ולא מות יהללך רק מי שהוא חי), ונגד מ"ש "לא ישברו יורדי בור אל אמתך", מפרש כי רק "כמני היום אב לבנים", רק כמוני אשר אהיה מעתה אב לבנים אשר אוליד, רק איש כמוני "יודיע אל אמתך". יודיע לבניו קיום הבטחתך שהבטחת לדור דור, לא כן אם ירדתי בור לא נתקיימה אמתך לדור אחרון:


ביאור המילות

"אב לבנים". אין הלמ"ד גבול שאליו, רק למ"ד הצירוף אב של בנים, כמוני היום:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.